Mednarodna šola hipnoterapije

Gerald Kein Božidar GrilcAmeriška zveza hipnoterapevtov je leta 2008 priznala naš izobraževalni program, zato po prejmete ob zaključku šolanja originalen Ameriški certifikat, katerega  vam izda Ameriška zveza hipnoterapevtov  National Board of Hypnosis, Education and Certification). www.nbhec.org

Uradni naziv, ki vam je podeljen se glasi: Board Certified Hypnotist
Istočasno postanete tudi polnopravni član Ameriške zveze hipnoterapevtov.

Šola hipnoterapije je sestavljena po ameriškem konceptu.
To pomeni: na enostaven praktičen način, se naučite izvajanja hipnoze in vseh potrebnih tehnik, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu. Brez odvečnega balasta.


     Vsak postopek je pazljivo razložen in opisan s praktičnimi primeri iz moje prakse.Kadarkoli je možno, korake izvajanja raznih postopkov pokažem tudi na nekomu izmed slušateljev. Takrat postopek ponavljamo, dokler se ne »usede«.
     Velik odstotek ur je predviden tudi za praktično izvajanje hipnoze, katero izvajate Vi, medsebojno v parih. Skupaj z mojimi asistenti  rešujemo sprotna zatikanja ali vprašanja. Zadeva je pripravljena fleksibilno. To pomeni, če bo z vami potrebno izvesti kakšno uro prakse več, jo bomo pač izvedli.
     Tukaj gre predvsem za to, da ste vi, kot bodoči hipnoterapevti, istočasno tudi nosilci mojega znanja in imena naprej. Zato morate biti dobro pripravljeni na vse malenkosti, katere vas čakajo v tem delu.


     Koncept je sestavljen tako, da je udeleženec šolanja pripravljen za samostojno delo z strankami takoj po končanem izobraževanju. Kasneje sem dostopen kakor mentor in zaželena so seveda občasna srečanja z vsemi vami.
Na teh srečanjih obdelamo različne pristope, težave in ideje za nadaljnje delo.

     Enkrat letno izvedemo tudi kongres hipnoterapevtov, kjer hipnoterapevti predstavimo nove ideje, terapije in se spoznavamo. Kongres je mednaroden. Običajno so prisotni iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije.

     V sklopu dodatnega izobraževanja so tudi priznani tuji predavatelji, katere občasno povabimo v Slovenijo. Tako so leta 2013 z nami bili Larry in Cheryl Elman. Larry je sin legendarnega Dave Elmana, kateri je postavil temelje današnje hipnoterapije. Leta 2014 smo gostili Roy Hunterja, mednarodnega strokovnjaka znanega po pristopu Parts Therapy.Cena izobraževanja: 2000 EUR

Prijava v mednarodno šolo hipnoze in hipnoterapije!


Investicija v šolanje se povrne dokaj aktivnemu terapevtu običajno v prvem letu dela.

Šolanje traja tri (3) vikende.  Opravi se velikour intenzivnega predavanja z vmesnimi vajami. Učenci prejmejo tudi "domače naloge", katere sami doma izvajajo.

Na željo slušateljev se lahko uvede kakšen dodaten termin za vaje.
Vaje se izvajajo v parih s pomočjo asistentov in predavatelja.

Pisno gradivo prejmejo študentje ob začetku posameznih predavanj.
 

Po končanem šolanju je na razpolago mentorstvo v obliki brezplačnih konzultacij in občasnimi skupinskimi srečanji z ostalimi terapevti ter reševanje možnih problemov.Primer šolskega dne :

  • 9.00 Začetek predavanj
  • 13.0014.00 Kosilo
  • 18.00 Konec predavanj

Povzetek šolanja


1. del : HIPNOZA od osnovnih do naprednih tehnik
2. del : HIPNOTERAPIJA različni pristopi za reševanje raznih težav


Skozi celotno šolanje so razloženi tudi elementi odrske hipnoze, katero mora poznati vsaki hipnoterapevt, čeprav je ne izvaja.Na koncu izobraževanja sledi pisni test in ocena znanja.

Za podrobnejši pregled šolanja me prosim kontaktirajte po e-pošti.


Božidar  Grilc

tel.: 040 140 282

 

Omni Hypnosis Training Center of Slovenia
GSM 040 140 282

Copyright by © Božidar Grilc 2003 - 2019. All rights reserved.